Toimihenkilöt

Toimihenkilöt;

Minna Mänty, Kassanjohtaja

 

Tilintarkastaja;

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen