Sääntömuutokset 1.10.2020 alk.

Finanssivalvonta on 7.10.2020 vahvistanut sääntöjen 4, 7, 8, 10 ja 13 §:n muutokset sovellettavaksi 1.10.2020 lukien.

1.10.2020 alkaen sairauskassa korvaa myös hierontaa!

Tihisenniemen sairauskassa korvaa 1.10.2020 alkaen laillistetun hierojan tai fysioterapeutin suorittamasta hieronnasta ilman lääkärin lähetettä 50 % kuitenkin niin, että kunakin kalenterivuonna annetusta hieronnasta korvataan enintään 10 kertaa ja max. 350,00 € lisäetuudesta. 

Hoitopaikan voi valita itse.

Hoidon antajan tulee olla laillistettu (koulutettu) hieroja tai fysioterapeutti, joka on Valviran rekisterissä.          https://julkiterhikki.valvira.fi/

Näin haet korvauksen kassasta:

Maksa hieronnat kokonaan itse hoitopaikkaan.  Toimita sairauskassaan maksutosite korvauksen käsittelyä ja maksua varten. 

Huom!  Palveluntuottajalta saadussa maksutositteessa tulee olla asiakkaan nimi, hoitopäivä, yksilöitynä annettu hoito, hoidon antajan nimi ja Y-tunnus!

 

Toimiston asiakaspalvelu

Sairauskassan asiakaspalvelu toistaiseksi ainoastaan
puhelimitse puh. 08-612 0407, 044-242 3836
ma - to klo 9 –  12  ja klo 13 – 15, pe suljettu.


Jos käynti tomistossa on välttämätöntä, varaathan puhelimitse ajan etukäteen.

Mikäli asioit toimistossa muistathan noudattaa hyvää käsihygieniaa ja pitää etäisyyttä muihin ihmisiin. 

Korvaushakemukset voi toimittaa

 • Tihisenniemen sairauskassan Huom! uusi osoite (Lönnrotinkatu 6, Kajaani) ulko-oven vieressä olevaan lukolliseen postilaatikkoon 

tai 

 • postitse sairauskassaan  osoitteeseen: Tihisenniemen sairauskassa, Lönnrotinkatu 6 L 3, 87100 Kajaani 

Muista kirjoittaa kokonaan korvattaviin julkisen terveydenhuollon laskuihin, jos olet sen jo maksanut ja laitathan mukaan myös puhelinumerosi mahdollisia lisätiedusteluita varten.

Voit tehdä sähköisesti Kelan asiointipalvelussa Kela.fi-sivulla sv-korvauksia ja päivärahoja koskevat hakemukset.  

Lisätietoja ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00 puh. nro 08-612 0407, 044-242 3836.

 

Ylimääräinen kassankokous 15.9.2020

Tihisenniemen sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidettiin 15.9.2020.

Paikalla oli 6 jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin Hallituksen esitys sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n ja 13 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esitys ko. sääntöpykälien osalta hyväksyttiin ja sääntömuutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus.

Muutokset sääntöihin:

Toimintapiiri 4 §                        

 • Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle haetaan muutosta niin että sairauskassan jäsenyys olisi mahdollista niille työntekijöille jotka työskentelevät Kainuun Voima Oy:n voimalaitoksella ja sen kaukolämpötiimissä.
 • Mondo Minerals B.V. Branch Finlandin nimenmuutos Elementis Minerals B.V. Branch Finlandiksi.
 • Poistetaan toimintapiiristä UPM-Kymmene Oyj Kajaanin yksikkö ja Silvesta Oy, entiset UPM-Kymmene Oyj:n Kainuun hankinta-alueen metsurit.
 • Lisätään, että toimintapiiriin ei voi kuulua toisen sairaus- ja vakuutuskassan jäsen.
 • Tarkennetaan, että toimintapiiriin eivät voi kuulua täyttä lakisääteistä eläkettä tai täyttä kuntoutustukea saavat henkilöt.
 • Tarkennetaan, että jäsenyys alkaa hakemista seuraavan kuukauden alusta.

Vakuutusmaksut 7 §

 • Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua.

Lisäetuudet 13 §

 • Yksityisen puolen leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä lääkärinpalkkiota ja sairaanhoitolaitoksen perimiä maksuja ei korvata. 
 • Kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu sääntökohta kumotaan.
 • Lisätään hieronta lisäetuuskorvattavaksi.

Sääntömuutoksia sovelletaan lisäetuuksien ja vakuutusmaksujen osalta 1.10.2020 alkaen, toimintapiiri muutoksille odotetaan Finanssivalvonnan vahvistus.

Kassankokouksen pöytäkirja on luettavissa ajanvarauksella sairauskassan toimistossa, Lönnrotinkatu 6 L 3, Kajaani.

 

 

Ylimääräinen kassankokous 15.9.2020

K O K O U S K U T S U

Tihisenniemen sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidetään

           tiistaina 15.9.2020 klo 15.00

Renforssin rannassa/Portti-rakennus, Tehdaskatu 15, Kajaani (Neuvotteluhuone Kanto).

Kokouksessa käsitellään sääntömuutosesitykset seuraaviin pykäliin:

4 § Toimintapiiri ja jäsenyys; poistoja ja nimenmuutoksia, ym. tarkennuksia.

7-8 § Vakuutusmaksut: muutetaan, että työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua. Tarkennetaan osaeläke koskemaan kaikkia osaeläkkeitä.

10 § Sairausvakuutuslain mukainen toiminta: poistetaan kohta 6) koska kela käsittelee tartuntapäivärahat 

13 § Lisäetuudet: mm. muutos/tarkennus, että sairauskassa ei korvaa yksityisenpuolen leikkauksia ja yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksuja. Lisätään hieronta lisäetuuskorvausten piiriin.

Sääntömuutosesitys on nähtävänä sairauskassan toimistossa (Lönnrotinkatu 6, Kajaani) viikon ajan ennen kokousta puhelimitse sovittuna aikana, puh.nro 08-6120407, 044-2423836.

Kokoukseen osallistuvien pyydetään ottamaan huomioon valtioneuvoston suositukset koskien Covid19-pandemiaa.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Kajaanissa 26.8.2020

Tihisenniemen sairauskassan hallitus

 

 

Sairauskassa on muuttanut

Sairauskassan uusi osoite on Lönnrotinkatu 6 L 3, 87100 Kajaani

Käyntiosoite: Lönnrotinkatu 6 (Kainuun autokoulun vieressä) Huom! Toistaiseksi vielä vain puhelinasiakaspalvelu.

Sairauskassalla on nyt myös toinen puhelinnumero 044-242 3836, 08-612 0407 on myös edelleen käytössä.

 

 

Sääntömääräinen kassankokous 22.4.2020

Tihisenniemen sairauskassan huhtikuun varsinainen kassankokous pidettiin keskiviikkona 22.4.2020.

Kokouksessa hyväksyttiin kassan tilinpäätös vuodelta 2019, merkittiin tiedoksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Kokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot ja luottamustoimeen liittyvien matkakorvausten sekä tilintarkastajan palkkion määräytyminen.

Kassankokous valitsi eroavien hallituksen jäsenten tilalle vuoden 2020 huhtikuun kokouksesta vuoden 2023 huhtikuun kokoukseen varsinaisiksi jäseniksi Pekka Strömbergin ja Heikki Määtän ja varajäseniksi Jyrki Hulkkosen ja Kimmo Oikarisen.

Sääntömääräinen kassankokous 22.4.2020

K O K O U S K U T S U

Tihisenniemen sairauskassan sääntömääräinen kassankokous pidetään

                 keskiviikkona 22.4.2020 klo 15.00

Renforssin rannassa/Portti-rakennus, Tehdaskatu 15, Kajaani  (Neuvotteluhuone Kanto).

Kokouksessa käsitellään;

 1.     Sairauskassan sääntöjen 35 §:n 1-9 kohdassa varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat.

Kassankokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat nähtävänä sairauskassan toimistossa (Tehdaskatu 20 A 2, Kajaani) viikon ajan ennen kokousta puhelimitse sovittuna aikana, puh.nro 08-612 0407.

Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamasta pandemiasta johtuen Tihisenniemen sairauskassa ryhtyy lukuisiin varotoimiin voidakseen järjestää kassankokouksensa suunnitellusti 22.4.2020. Varotoimiin ryhdytään, jotta kassankokous voidaan pitää kassan jäsenten terveys ja turvallisuus huomioiden.

Sairauskassan kokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää turvallisesti ja Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Finanssivalvonta on ilmoittanut, että sääntömääräiset kokoukset tulee järjestää lain mukaisesti. Jos Finanssivalvonta ilmoittaa uusia toimintaohjeita, voi kokouskutsuun tulla muutos joka ilmoitetaan korjatulla kutsulla tai peruutustiedolla.

Kajaanissa 15.4.2020

Tihisenniemen sairauskassan hallitus

Lakon/työsulun/lomautuksen ajan jäsenyys ja jäsenmaksu

Hallituksen 27.1.2020 tekemällä päätöksellä lakon/työsulun/lomautuksen aikana jäsenyys pysyy voimassa ilman erillistä ilmoitusta.

Lakko/työsulku

Lakon/työsulun kestäessä enintään yhden kuukauden, jäsenmaksua ei peritä.

Lomautus

Lomautuksen ajalta peritään sääntöjen mukaisesti palkattoman vapaan aikainen jäsenmaksu.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Sääntömuutos jäsenmaksuun

Finanssivalvonta on vahvistanut 23.5.2019 Tihisenniemen sairauskassan varsinaisen kassankokouksen 24.4.2019 hyväksymän sääntömuutoksen sovellettavaksi 1.11.2019 lukien.

Sääntöjen 7 §:n (jäsenmaksu) muutos:

 • Jäsenmaksu on palkasta ja osaeläkkeestä 1,35 %.
 • Palkattoman vapaan aikana 25,00 € kuukaudessa.

 

Terveisin

Tihisenniemen sairauskassan hallitus

 

Huomio jäsen!!!

Muista ilmoittaa sairauskassalle jos sinulla muuttuu esim. osoite tai pankkitilinumero!!

Muista ilmoittaa myös työsuhteesi päättymisestä.

 

Kelan korvaamien taksimatkojen tilaaminen

Asiakas saa korvauksen taksimatkasta vain, jos hän tilaa matkan palveluntuottajalta, jonka kanssa Kela on tehnyt sopimuksen taksimatkojen palveluista.

Kainuussa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi) taksi tilataan numerosta 0800 93 153 (Kainuun Taksivälitys Oy). Tästä numerosta tilatusta matkasta asiakas maksaa omavastuun, joka on enintään 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tilauspuhelu on maksuton.

Alla olevasta linkistä löytyy Kelan ohje taksin tilaamiseen ja kaikki alueelliset tilausnumerot;

https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin

 

Tietosuoja

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan 25.5.2018.

Jäsenten tietojen suojaaminen on Tihisenniemen sairauskassalle ehdottoman tärkeää.

Lisätietoa ja tietosuojaan liittyvät informaatioselosteet löytyvät näiden nettisivujen päävalikosta kohdasta Tietosuoja

 

TYÖTAPATURMAAN JA AMMATTITAUTIIN LIITTYVÄT LÄÄKEOSTOT

TYÖTAPATURMAAN TAI AMMATTITAUTIIN LIITTYVÄT LÄÄKEOSTOT 

Jäsenen on itse maksettava työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyvät lääkeostot apteekkeihin kokonaan, ja haettava itse korvausta vakuutusyhtiöstä. Apteekit eivät enää voi suoraan laskuttaa vakuutusyhtiötä kuten aikaisemmin.

Jos jäsen ei ilmoita apteekissa, että maksaa oston kokonaan, menee lääkeosto aiheettomasti sairauskassan laskulle!

Sairauskassan sääntöjen mukaan sairauskassa ei korvaa työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyviä kustannuksia.