Jäsentiedote

Tihisenniemen sairauskassan hallitus on päättänyt kokouksessa 13.9.2021 sairauskassan sääntöjen 9 §:n nojalla alentaa jäsenmaksun ajalle 1.10.2021-31.3.2022.

Jäsenmaksu ko. ajalla on palkasta ja osaeläkkeestä 1,01 % ja palkattoman vapaan aikana 19,00 € kuukaudessa.

Palkattomalla vapaalla tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien jäsenmaksu ajalta 1.10.-31.12.2021 hyvitetään jälkikäteen.

Tihisenniemen sairauskassan hallitus

 

 

Sääntömuutokset 1.10.2021 alk.

Finanssivalvonta on 30.8.2021 vahvistanut sääntöjen 4 ja 15 §:n muutokset sovellettavaksi 1.10.2021 alkaen.

Ylimääräinen kassankokous 22.6.2021

Tihisenniemen sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidettiin tiistaina 22.6.2021.

Paikalla oli 7 jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitys sääntöjen 4 §:n ja 15 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esitys ko. sääntöpykälien osalta hyväksyttiin ja sääntömuutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus.

Muutokset sääntöihin:

4 § Sulautumisesta johtuen Kajaaniwood Oy haetaan muutettavaksi sääntöihin Pölkky Oy:n Kajaanin yksikössä työskentelevät henkilöt.

15 § Hautausavustuksen määrä korotetaan 650 euroon.

Hautausavustus maksetaan puolisolle, mikäli jäsen kuollessaan oli avioliitossa tai jäsenen kanssa samassa taloudessa kuoleman aikaan asuneelle avopuolisolle. Muussa tapauksessa hautausavustus maksetaan jäsenen lapsille, tai ellei heitä ole, jäsenen vanhemmille, taikka ellei kumpikaan heistä ole elossa, kuolinpesälle. Jos avustukseen oikeutettu ei huolehdi hautauksesta, voidaan avustuksesta maksaa ensin enintään todelliset hautauskulut sille, joka on huolehtinut hautauksesta.

Sääntömuutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus.

Sääntömuutoksia aletaan noudattamaan 1.10.2021 alkaen.

 Kassankokouksen pöytäkirja on luettavissa ajanvarauksella sairauskassan toimistossa, Lönnrotinkatu 3, Kajaani.

 

Ylimääräinen kassankokouskutsu ti 22.6.2021

K O K O U S K U T S U

Tihisenniemen sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidetään

           tiistaina 22.6.2021 klo 15.00

Renforssin rannassa/Portti-rakennus, Tehdaskatu 15, Kajaani (Neuvotteluhuone Kanto).

Kokouksessa käsitellään:

Hallituksen esitys sääntöjen 4 § ja 15 § muuttamisesta

4 § Toimintapiiri ja jäsenyys

Voimassa oleva: 10. Kajaaniwood Oy

Muutos:  10. Pölkky Oy:n Kajaanin yksikössä työskentelevät henkilöt

15 §

Voimassa oleva:     Jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustusta 505 euroa. Hautausavustus maksetaan puolisolle, mikäli jäsen kuollessaan oli avio- tai avoliitossa, muussa tapauksessa jäsenen lapsille, tai ellei heitä ole, jäsenen vanhemmille, taikka ellei kumpikaan heistä ole elossa, kuolinpesälle. Milloin on syytä otaksua, että avustukseen oikeutettu ei huolehdi hautauksesta, voi hallitus määrätä, että avustuksesta maksetaan ensin enintään todelliset hautauskulut sille, joka on huolehtinut hautauksesta.

 Muutos:       Jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 650 euroa. Hautausavustus maksetaan puolisolle, mikäli jäsen kuollessaan oli avioliitossa tai jäsenen kanssa samassa taloudessa kuoleman aikaan asuneelle avopuolisolle. Muussa tapauksessa hautausavustus maksetaan jäsenen lapsille, tai ellei heitä ole, jäsenen  vanhemmille, taikka ellei kumpikaan heistä ole elossa, kuolinpesälle. Jos avustukseen oikeutettu ei huolehdi hautauksesta, voidaan avustuksesta maksaa ensin enintään todelliset hautauskulut sille, joka on huolehtinut hautauksesta.

Sääntömuutosesitys on nähtävänä sairauskassan toimistossa (Lönnrotinkatu 6, Kajaani) viikon ajan ennen kokousta puhelimitse sovittuna aikana, puh.nro 08-6120407, 044-2423836.

Kokoukseen osallistuvien pyydetään ottamaan huomioon valtioneuvoston voimassa olevat suositukset koskien Covid19-pandemiaa.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Kajaanissa 25.5.2021

Tihisenniemen sairauskassan hallitus

 

Sääntömääräinen kassankokous ma 26.4.2021

Tihisenniemen sairauskassan huhtikuun varsinainen kassankokous pidettiin maanantaina 26.4.2021.

Paikalla oli 9 jäsentä.

Kokouksessa hyväksyttiin sairauskassan tilinpäätös vuodelta 2020, merkittiin tiedoksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Vuoden 2020 ylijäämä 17451,36 euroa päätettiin siirtää vararahastoon.

Kokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot ja luottamustoimeen liittyvien matkakorvausten sekä tilintarkastajan palkkion määräytyminen.

Kassankokous valitsi erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle vuoden 2021 huhtikuun kokouksesta vuoden 2024 huhtikuun kokoukseen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Eija Salomaan ja Jukka Vetolan sekä varajäseniksi Simo Pikkaraisen ja Tero Pulkkisen.

Kassankokous päätti korottaa hautausavustuksen määrän hallituksen esityksen mukaan 650,00 euroon. Korotus tulee voimaan sääntöjen 15 §:n mukaan viimeistään 1.1.2022.

Sääntömääräinen kassankokouskutsu

K O K O U S K U T S U

Tihisenniemen sairauskassan sääntömääräinen kassankokous pidetään

          maanantaina 26.4.2021 klo 15.00

Renforssin rannassa/Portti-rakennus, Tehdaskatu 15, Kajaani (Neuvotteluhuone Kanto).

Kokouksessa käsitellään

1. Sairauskassan sääntöjen 35 §:n 1-9 kohdassa varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallituksen esitys 15 §:n hautausavustuksen korottamisesta 650,00 euroon.

Kassankokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat nähtävänä sairauskassan toimistossa (Lönnrotinkatu 6 L 3 Kajaani) viikon ajan ennen kokousta puhelimitse sovittuna aikana, puh.nro 08-6120407 tai 044-2423836.

Kokouksessa noudatetaan THL:n suosituksia käsi- ja yskimishygieniasta, etäisyyksistä sekä kasvomaskien käytöstä.

Kajaanissa 24.3.2021

Tihisenniemen sairauskassan hallitus

 

 

Sääntömuutokset 1.10.2020 alk.

Finanssivalvonta on 7.10.2020 vahvistanut sääntöjen 4, 7, 8, 10 ja 13 §:n muutokset sovellettavaksi 1.10.2020 alkaen.

1.10.2020 alkaen sairauskassa korvaa myös hierontaa!

Tihisenniemen sairauskassa korvaa 1.10.2020 alkaen laillistetun hierojan tai fysioterapeutin suorittamasta hieronnasta ilman lääkärin lähetettä 50 % kuitenkin niin, että kunakin kalenterivuonna annetusta hieronnasta korvataan enintään 10 kertaa ja max. 350,00 € lisäetuudesta. 

Hoitopaikan voi valita itse.

Hoidon antajan tulee olla laillistettu (koulutettu) hieroja tai fysioterapeutti, joka on Valviran rekisterissä.          https://julkiterhikki.valvira.fi/

Näin haet korvauksen kassasta:

Maksa hieronnat kokonaan itse hoitopaikkaan.  Toimita sairauskassaan maksutosite korvauksen käsittelyä ja maksua varten. kts.  Hieronta 

Huom!  Palveluntuottajalta saadussa maksutositteessa tulee olla asiakkaan nimi, hoitopäivä, yksilöitynä annettu hoito, hoidon antajan nimi ja Y-tunnus!

 

Toimiston asiakaspalvelu

Sairauskassan asiakaspalvelu toistaiseksi ainoastaan
puhelimitse puh. 08-612 0407, 044-242 3836
ma - to klo 9 –  12  ja klo 13 – 15, pe suljettu.


Jos käynti tomistossa on välttämätöntä, varaathan puhelimitse ajan etukäteen.

Mikäli asioit toimistossa muistathan noudattaa hyvää käsihygieniaa ja pitää etäisyyttä muihin ihmisiin. 

Korvaushakemukset voi toimittaa

  • Tihisenniemen sairauskassan Huom! uusi osoite (Lönnrotinkatu 6, Kajaani) ulko-oven vieressä olevaan lukolliseen postilaatikkoon 

tai 

  • postitse sairauskassaan  osoitteeseen: Tihisenniemen sairauskassa, Lönnrotinkatu 6 L 3, 87100 Kajaani 

Muista kirjoittaa kokonaan korvattaviin julkisen terveydenhuollon laskuihin, jos olet sen jo maksanut ja laitathan mukaan myös puhelinumerosi mahdollisia lisätiedusteluita varten.

Voit tehdä sähköisesti Kelan asiointipalvelussa Kela.fi-sivulla sv-korvauksia ja päivärahoja koskevat hakemukset.  

Lisätietoja ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00 puh. nro 08-612 0407, 044-242 3836.

 

Sairauskassa on muuttanut

Sairauskassan uusi osoite on Lönnrotinkatu 6 L 3, 87100 Kajaani

Käyntiosoite: Lönnrotinkatu 6 (Kainuun autokoulun vieressä) Huom! Toistaiseksi vielä vain puhelinasiakaspalvelu.

Sairauskassalla on nyt myös toinen puhelinnumero 044-242 3836, 08-612 0407 on myös edelleen käytössä.

 

 

Lakon/työsulun/lomautuksen ajan jäsenyys ja jäsenmaksu

Hallituksen 27.1.2020 tekemällä päätöksellä lakon/työsulun/lomautuksen aikana jäsenyys pysyy voimassa ilman erillistä ilmoitusta.

Lakko/työsulku

Lakon/työsulun kestäessä enintään yhden kuukauden, jäsenmaksua ei peritä.

Lomautus

Lomautuksen ajalta peritään sääntöjen mukaisesti palkattoman vapaan aikainen jäsenmaksu.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Huomio jäsen!!!

Muista ilmoittaa sairauskassalle jos sinulla muuttuu esim. osoite tai pankkitilinumero!!

Muista ilmoittaa myös työsuhteesi päättymisestä.

 

Kelan korvaamien taksimatkojen tilaaminen

Asiakas saa korvauksen taksimatkasta vain, jos hän tilaa matkan palveluntuottajalta, jonka kanssa Kela on tehnyt sopimuksen taksimatkojen palveluista.

Kainuussa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi) taksi tilataan numerosta 0800 93 153 (Kainuun Taksivälitys Oy). Tästä numerosta tilatusta matkasta asiakas maksaa omavastuun, joka on enintään 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tilauspuhelu on maksuton.

Alla olevasta linkistä löytyy Kelan ohje taksin tilaamiseen ja kaikki alueelliset tilausnumerot;

https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin

 

Tietosuoja

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan 25.5.2018.

Jäsenten tietojen suojaaminen on Tihisenniemen sairauskassalle ehdottoman tärkeää.

Lisätietoa ja tietosuojaan liittyvät informaatioselosteet löytyvät näiden nettisivujen päävalikosta kohdasta Tietosuoja

 

TYÖTAPATURMAAN JA AMMATTITAUTIIN LIITTYVÄT LÄÄKEOSTOT

TYÖTAPATURMAAN TAI AMMATTITAUTIIN LIITTYVÄT LÄÄKEOSTOT 

Jäsenen on itse maksettava työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyvät lääkeostot apteekkeihin kokonaan, ja haettava itse korvausta vakuutusyhtiöstä. Apteekit eivät enää voi suoraan laskuttaa vakuutusyhtiötä kuten aikaisemmin.

Jos jäsen ei ilmoita apteekissa, että maksaa oston kokonaan, menee lääkeosto aiheettomasti sairauskassan laskulle!

Sairauskassan sääntöjen mukaan sairauskassa ei korvaa työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyviä kustannuksia.