Palkattoman vapaan jäsenmaksun vapautus

Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun ajaksi tai palkattoman vapaan ajalle, siitä hetkestä kun jäsen antaa kirjallisen ilmoituksen.

Jäsenellä ei maksuvapautuksen aikana ole oikeutta sääntöjen 13-15 §:n mukaisiin etuuksiin.

Jäsenmaksun vapautus

Toimita oheinen lomake täytettynä sairauskassaan.