Korvaukset 1.10.2020 alkaen

Taulukko yleisimmistä korvauksista 1.10.2020 alkaen.

Lisäetuuskorvaukset

Sairauskassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenmaksua maksavalle jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.

Näissä säännöissä tarkoitettuina korvattavina sairaudesta johtuvina kuluina ei pidetä keinohedelmöityksestä eikä lapsettomuuden hoitoon liittyviä kustannuksia. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan.

Säännöissä tarkoitettuna lääkärinä pidetään myös hammaslääkäriä.

 

Sairauskassa korvaa jäsenelle mm.

 

 • 80 % lääkärinpalkkiosta, ei kuitenkaan hammaslääkärinpalkkiosta. (Hammaslääkärinpalkkio on omana kohtanaan.)

 • 100 % sairauden hoitoon liittyvistä lääkärinlausunnoista perityistä maksuista.

 • 100 % terveyskeskusmaksusta, sarjahoitomaksusta, sairaalan poliklinikkamaksusta, päiväkirurgiamaksusta ja sairaalamaksusta (enintään 180 vuorokaudelta saman sairauden johdosta).

 • 80 % lääkärin ja terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista silloin kun ne ovat myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavia. 80 % korvaus myös alkuomavastuun osalta. Huom! Sairauskassa ei korvaa työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyviä lääkeostoja.

 • 100 % lääkärin ja terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeistä. Myös alkuomavastuun osalta.

 • 100 % lääkärin ja terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista vuotuisen omavastuun ylittymisen jälkeen silloin kun ne ovat myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavia.

 • 50 % lääkärin ja terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä, jotka eivät ole sairausvakuutuslain nojalla korvattavia. Ei kuitenkaan rokotus-, tupankanvieroitus-, erektiohäiriö-, ehkäisy- eikä laihdutusvalmisteita. Kalenterivuonna ostettujen lääkkeiden kustannuksista enintään 1000,00 euroa.

 • 85 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista näytteenottoineen sekä radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä, valohoidosta perityistä maksuista silloin, kun tutkimus- ja hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

 • 100 % lääkärin määräämistä julkisen terveydenhuollon yksikössä tehdyistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä radiologisista tutkimuksista.

 • 70 % lääkärin määräämistä fysioterapeuttisista tutkimuksista ja fysioterapiasta yhdellä hoitomääräyksellä kymmenestä hoitokerrasta silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

 • 100 % lääkärin määräämä julkisen terveydenhuollon fysioterapia.

 • 100 % matkoista, jotka ylittävät sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuosuuden ja jotka kerryttävät vuotuista matkakattoa.

 • 80 % lääkärin määräämien tarpeellisten tukisidosten, tukiliivien ja -sukkien, tukipohjallisten, jalkatukien sekä apuvälineiden hankinnasta 150,00 e enimmäiskorvaukseen asti jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi. Tukipohjalliset ja tukisukat korvataan kuitenkin aikaisintaan  kahden vuoden välein.

 • 85 % yksityisen hammaslääkärin, yksityisen hammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta tai maksusta.  Lisäetuutena korvataan kunakin kalenterivuonna annetuista hoidoista aiheutuneista kustannuksista enintään 350,00 euroa. Korvauksen edellytyksenä on, että henkilö on kuulunut kassaan ja maksanut jäsenmaksua yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Huom! Käynti suuhygienistillä vaatii sv-korvauksen saamiseksi hammaslääkärin lähetteen.

 • 100 % julkisen terveydenhuollon yksikössä annetusta hammashoidosta, kuitenkin kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta enintään 350,00 euroa.

 • 60 % lääkärin määräämästä jalkahoidosta diabeetikolle kerran vuodessa erityiskorvausoikeudella.

 • 50 % laillistetun hierojan tai fysioterapeutin suorittamasta hieronnasta ilman lääkärin lähetettä. Kuitenkin niin, että kunakin kalenterivuonna annetusta hieronnasta korvataan enintään 10 kertaa ja max. 350,00 €. (Huom! alkaen 1.10.2020)

__________________________________________________________________________________

 

SILMÄLASIT

Suomesta ostetuista silmälaseista/piilolinsseistä, ei kuitenkaan aurinkolaseista seuraavasti;

Ensimmäinen silmälasikorvaus 85 %, enintään 350,00 euroa kertakorvauksena. Korvauksen edellytyksenä on, että jäsen on maksanut jäsenmaksua vähintään yhden vuoden ajalta yhtäjaksoisesti välittömästi ennen korvaustapahtumaa.

Seuraava silmälasikorvaus joko;

2 vuoden kuluttua edellisestä silmälasiostosta, korvaus 85 %, enintään 350,00 euroa tai

3 vuoden kuluttua edellisestä silmälasiostosta, korvaus 85 %, enintään 450,00 euroa tai

4 vuoden kuluttua edellisestä silmälasiostosta, korvaus 85 %, enintään 600,00 euroa.

Korvausten edellytyksenä on, että jäsenmaksu on maksettu korvausta edeltävien vuosien yhtäjaksoisilta ajoilta.

Silmälasirahaa vastaavan summan voi käyttää myös silmien taittovirheiden korjausleikkaukseen.

 

Sairauskassa ei korvaa mm. :

 • ajokorttia varten olevia lääkärintodistusmaksuja,
 • ammattitautiin liittyviä kustannuksia,
 • ehkäisyvalmisteita (jos ei Kela-korvattava),
 • rokotusvalmisteita (jos ei Kela-korvattava),
 • tupakanvieroitusvalmisteita (jos ei Kela-korvattava),
 • erektiohäiriövalmisteita (jos ei Kela-korvattava),
 • laihdutusvalmisteita,
 • keinohedelmöitys- tai lapsettomuuden tutkimukseen liittyviä kustannuksia,
 • myöhästymismaksuja,
 • laskutuskuluja,
 • toimistomaksuja,
 • työ-, liikenne- tai rikostapaturmaan liittyviä kustannuksia.

 


 

TYÖTAPATURMAAN TAI AMMATTITAUTIIN LIITTYVÄT LÄÄKEOSTOT 

Jäsenen on itse maksettava työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyvät lääkeostot apteekkeihin kokonaan, ja haettava itse korvausta vakuutusyhtiöstä. Apteekit eivät voi suoraan laskuttaa vakuutusyhtiötä.

Jos jäsen ei ilmoita apteekissa, että maksaa oston kokonaan, menee lääkeosto aiheettomasti sairauskassan laskulle!

Sairauskassan sääntöjen mukaan sairauskassa ei korvaa työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyviä kustannuksia.

 

_________________________________________________________________________________________________