Korvausten hakeminen

- Sairauskassan korvaukset on haettava kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä tarpeelliseksi katsottava selvitys; esim. lasku tai saamasi tositteet palveluntuottajalta. 

- Korvausta kustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu.

- Samalla Kela-hakemuksella haet maksamistasi kustannuksista sekä sairausvakuutuslain mukaisen (Kela-) korvauksen, että sairauskassan lisäetuuden.

- Mikäli asiaan ei liity Kela-korvausta, etuuden hakemiseksi riittää että toimitat sairauskassaan alkuperäisen dokumentin kustannuksesta ja mielellään maksutositteen, muista lisäksi ilmoittaa oma tilinumerosi etuuden maksamista varten.

Huom! Sopimuspaikoissamme (Sopimuspaikat) asioidessasi sinun tarvitsee maksaa vain omavastuu osuutesi. Sopimuspaikoissa asioidessasi kerro olevasi sairauskassamme jäsen ja esitä Kela-korttisi.

 


          

 

           Ohje korvausten hakemiseen silloin kun olet maksanut muuta kuin omavastuun:

 

1. Kela- ja sairauskassan lisäetuuskorvaus (silloin kun sairauskassalla ei ole laskutussopimusta ko. paikassa)

Asioidessasi lääkäriasemilla, hammaslääkärillä, hoitolaitoksissa tai apteekissa, joiden kanssa Tihisenniemen sairauskassalla ei ole sopimusta eikä sinulta ole vähennetty ko. paikassa sairausvakuutuslain (Kela) mukaista korvausta. Toimita silloin sairauskassaan kelan korvaushakemus ja hakemuksessa olevat liitteet seuraavasti:

 

Lääkärinpalkkiot:        Korvaushakemus SV127, lasku/kuitti ja selvitys lääkärin antamasta hoidosta SV120.

Hammaslääkärinpalkkiot:      Korvaushakemus SV127, lasku/kuitti ja selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta SV126.

Suuhygienistinpalkkiot:      Korvaushakemus SV127, lasku/kuitti ja selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta SV3SHS.

Tutkimukset:       Korvaushakemus SV127, lasku/kuitti ja tutkimus- tai hoitomääräys SV3.

Fysikaalinen hoito:      Korvaushakemus SV127, lasku/kuitti, selvitys annetusta hoidosta SV3FS ja tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan SV3FM.

Lääkekorvaukset:    Korvaushakemus SV178, kuitti ja apteekista saatu laskelma lääkeostoista.

 

Muista laittaa Kelan korvaushakemukseen myös tilinumerosi ja allekirjoituksesi!

 

Huom!  Korvauksista kotiin tuleva päätös koskee ainoastaan SV-lain mukaista etuutta (Kela-korvausta). Lisäetuudet maksetaan samalla kertaa, mutta niistä ei lähetetä päätöstä. Oikea maksettu korvaus-summa näkyy ainoastaan tiliotteellanne.

Sairauskassa lähettää kuitin maksetusta korvauksesta vain pyydettäessä.

 

 

2. Vain sairauskassan lisäetuuskorvaus (silloin kun sairauskassalla ei ole laskutussopimusta ko. paikan kanssa)

Asioidessasi lääkäriasemilla, hammaslääkärillä, hoitolaitoksissa tai apteekissa, joiden kanssa Tihisenniemen sairauskassalla ei ole sopimusta mutta sinulta ole vähennetty ko. paikassa sairausvakuutuslain (Kela) mukainen korvaus.

  • Toimita silloin sairauskassaan ko.paikasta saamasi lasku/kuitti maksettuna, missä näkyy saamasi sv-lain mukainen korvaus.

Huom! Muista merkitä tositteisiin myös pankkitilinumerosi.

 


 

 

 

Sote-laskut        (kassan lisäetuuskorvaus)

  • Voit toimittaa alkuperäiset terveyskeskus-, poliklinikka-, sarjahoito-, sairaala- ja päivystysmaksulaskut maksamattomina sairauskassaan, kuitenkin hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Laskussa tulee näkyä selvästi on lasku maksettu vai jätetäänkö se sairauskassan maksettavaksi.

 

Huom! Maksukehoituslaskuja ja -maksuja sairauskassa ei maksa. Jos laskusi on esim. kadonnut niin pyydä ko.laskusta kopio palveluntuottajalta.  Pelkällä pankista tulostettavalla kuitilla kassa ei voi käsitellä korvausta! 

(Sote-laskut ovat julkisen puolen hoitoa, eivät kuulu Kela-korvauksen piiriin.)

 


 

 

Silmälasikorvaukset   (kassan lisäetuuskorvaus)

  • Toimita sairauskassaan alkuperäinen maksukuitti silmälasiostostasi, jossa erittely kehysten ja linssien osuudesta. Kuitissa tulee näkyä nimesi tai henkilötunnuksesi. Tarkista tarvittaessa oikeutesi silmälasikorvaukseen sairauskassasta ennen silmälasien hankintaa.

 

 


 

Hieronta   (kassan lisäetuuskorvaus)

Hoitopaikan voi valita itse.

Hoidon antajan tulee olla laillistettu (koulutettu) hieroja tai fysioterapeutti, joka on Valviran rekisterissä.     https://julkiterhikki.valvira.fi/

Maksa hieronnat kokonaan itse hoitopaikkaan.  

Toimita sairauskassaan maksutosite korvauksen käsittelyä ja maksua varten. kts.  Hieronta 

Huom!  Palveluntuottajalta saadussa maksutositteessa tulee olla asiakkaan nimi, hoitopäivä, yksilöitynä annettu hoito, hoidon antajan nimi ja Y-tunnus!