Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR tuli voimaan 25.5.2018.

Tietosuoja-asetus yhdenmukaistaa tietosuojasääntelyä Euroopassa ja edellyttää läpinäkyvyyden

ja yksilön vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen henkilötietojen käsittelyssä.

Tihisenniemen sairauskassa käsittelee kaikkia henkilötietoja uuden asetuksen mukaisesti.

Alla olevista linkeistä löydät selvityksen siitä, miten ja mihin perustuen henkilötietojasi käsitellään ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään Tihisenniemen sairauskassassa.

Käsittelemme Tihisenniemen sairauskassassa myös jäsentemme sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia. Voit tutustua tietosuojaukseen ja henkilötietojen käsittelyyn Kelassa tästä linkistä.

Informaatio asiakkaalle henkilötietojen käsittelystä Tihisenniemen sairauskassassa

Tihisenniemen sairauskassa huolehtii asiakkaidensa henkilötiedoista luotettavasti ja vastuullisesti.

Informaatio toimi- ja luottamushenkilölle henkilötietojen käsittelystä Tihisenniemen sairauskassassa

Tihisenniemen sairauskassa huolehtii toimi- ja luottamushenkilöiden henkilötiedoista luotettavasti ja vastuullisesti.