Ilmoitus palkattomasta vapaasta

Lomakkeella voit ilmoittaa sairauskassalle palkattomasta vapaastasi palkattoman vapaan aikaista jäsenmaksulaskutusta varten.
Jäsenyyden jatkumisen edellytyksenä on että työsuhteesi säilyy voimassa.