Sairauskassan hallinto

Kassankokous

Kassankokouksella, johon jokaisella sairauskassan vakuutetulla on oikeus osallistua, on ylin päättämisvalta sairauskassan asioissa.

Hallitus

Kassankokous valitsee hallituksen, joka huolehtii sairauskassan hallinnosta ja sairauskassan toiminnan järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Toimitusjohtaja

Sairauskassan toimitusjohtaja hoitaa sairauskassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

 

Copyright © tihisenniemensairauskassa