Korvaukset

Taulukko yleisimmistä korvauksista 9.1.2023 alkaen (päivitetty 1.1.2024).    Lataa tiedosto tästä

 

Lisäetuuskorvaukset

Sairauskassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia vakuutusmaksua maksavalle vakuutetulle, jonka terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi, sairauden hoitamiseksi sekä raskauden ja synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin, hammaslääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.

Näissä säännöissä tarkoitettuina korvattavina sairaudesta johtuvina kuluina ei pidetä keinohedelmöityksestä eikä lapsettomuuden hoitoon liittyviä kustannuksia. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen,  vakuutetun terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan.

Sairauskassa korvaa vakuutetulle 9.1.2023 alkaen (päivitetty 1.1.2024):

Lääkärinpalkkiot

 • 80 % lääkärinpalkkiosta. Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 1000 euroa kalenterivuodessa. Huom! Yksityislääkärin leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä lääkärinpalkkiota ei kuitenkaan korvata.


Yksityinen hammashoito

 • 85 % yksityisen hammaslääkärin, hammasteknikon, hammashoitajan ja suuhygienistinsuorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta tai maksusta.  Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 500 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti. Korvauksen edellytyksenä on, että henkilö on kuulunut kassaan ja maksanut vakuutusmaksua yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

 


Julkinen hammashoito

 • 100 % julkisen terveydenhuollon yksikössä annetusta hammashoidosta perityistä maksuista. Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 500 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.

 


Julkinen terveydenhuolto

 • 100 % julkisen sektorin muun kuin hammashoidon asiakasmaksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin saakka.

Julkisen sektorin asiakasmaksuina korvataan:

 • sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksut (enintään 90 vuorokaudelta kalenterivuodessa),
 • sarjahoitomaksut,
 • poliklinikkamaksut,
 • päiväkirurgiamaksut,
 • päiväsairaalamaksut
 • terveyskeskusmaksut,
 • fysioterapia,
 • kotisairaanhoitomaksut,
 • laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut,
 • lääkärinlausuntomaksu (sairauden hoitoon liittyvät)

 


Lääkkeet

 • 80 % lääkärin, hammaslääkärin ja rajoitetun lääkkeen määräämisoikeuden saaneen terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista silloin kun ne ovat myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavia. 80 % korvaus myös alkuomavastuun osalta.
 • 100 % lääkärin, hammaslääkärin ja rajoitetun lääkkeen määräämisoikeuden saaneen terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeistä. Myös alkuomavastuun osalta.
 • 50 % niistä lääkärin ja hammaslääkärin sairauden hoitoon määräämistä lääkkeistä, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia. Korvattavan valmisteen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääketietokannasta.  Lääkkeinä ei kuitenkaan korvata ehkäisy-, rokotus-, tupakanvieroitus-, erektiohäiriö- eikä laihdutusvalmisteita. Kalenterivuonna ostettujen lääkkeiden kustannuksista enintään 1000,00 euroa.
 • 80 % lääkärin vastaanotollaan antamista lääkeainepistoksista. Lääkeainepistoksina ei kuitenkaan korvata ehkäisy-, rokotus-, tupakanvieroitus-, erektiohäiriö- eikä laihdutusvalmisteita. Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 500 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.

 


Yksityisen terveydenhuollon tutkimukset ja hoito

 • 80 % lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista ja radiologisista tutkimuksista.
 • 70 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta peritystä maksusta. Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 600 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.
 • 50 % koulutetun hierojan, fysioterapeutin, kiropraktikon, naprapaatin ja osteopaatin antamasta hieronnasta tai vastaavasta hoidosta peritystä maksusta. Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 350 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.
 • 80 % sairaanhoitajan antaman hoidon maksusta, silloin kun hoitoon on lääkärin määräys. Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 1000 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.
 • 80 % psykoterapeutin antamasta hoidosta silloin, kun se on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa. Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 1000 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.
 • 60 % lääkärin määräämästä jalkahoidosta diabeetikolle kolme kertaa vuodessa. Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutetulla on erityiskorvausoikeus diabetekseen.

Silmälasit

Suomesta ostetuista silmälaseista/piilolinsseistä, jos ne ovat lääkärin tai optikon määräämät;

Ensimmäinen silmälasikorvaus:

 • 85 %, enintään 350,00 euroa korvauskertaa kohti.  Vakuutetulle, joka on maksanut sairauskassan vakuutusmaksua vähintään yhden vuoden ajan yhtäjaksoisesti välittömästi ennen korvaustapahtumaa.

Seuraava silmälasikorvaus vakuutetulle, joka on maksanut sairauskassan vakuutusmaksua vähintään kahden/kolmen/neljän vuoden ajan yhtäjaksoisesti välittömästi ennen korvaustapahtumaa joko

2 vuoden kuluttua edellisestä silmälasiostosta, korvaus 85 %, enintään 350,00 euroa tai

3 vuoden kuluttua edellisestä silmälasiostosta, korvaus 85 %, enintään 450,00 euroa tai

4 vuoden kuluttua edellisestä silmälasiostosta, korvaus 85 %, enintään 600,00 euroa.

Silmälasirahaa vastaavan summan voi käyttää myös silmien taittovirheiden korjausleikkaukseen.

 Muut korvattavat kustannukset

 • 100 % sairaanhoidon ja kuntoutuksen kannalta välttämättömät matkakustannukset halvinta kulkutapaa käyttäen silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.
 • 70 % tarpeellisista majoittumiskustannuksista, mikäli vakuutettu on korvattavan matkan aikana joutunut yöpymään tutkimus- ja hoitolaitoksen potilaita varten järjestetyssä majoituspaikassa ja kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.
 • 80 % optikon perimästä näöntarkastusmaksusta silmälasi- tai piilolinssihankinnan yhteydessä.
 • 80 % lääkärin, hammaslääkärin tai työfysioterapeutin määräämien tarpeellisten tukisidosten, tukiliivien ja -sukkien, tukipohjallisten, jalka- ja rannetukien sekä apuvälineiden hankinnasta 200 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Huom! tukipohjalliset ja tukisukat korvataan kuitenkin aikaisintaan kahden vuoden välein ottaen huomioon 200 euron enimmäiskorvauksen määrä.

Sairauskassa ei korvaa mm. :


 • ajokorttia varten tarvittavia lääkärintodistusmaksuja,
 • ammattitautiin liittyviä kustannuksia,
 • ehkäisyvalmisteita (jos ei Kela-korvattava),
 • rokotusvalmisteita (jos ei Kela-korvattava),
 • tupakanvieroitusvalmisteita (jos ei Kela-korvattava),
 • erektiohäiriövalmisteita (jos ei Kela-korvattava),
 • laihdutusvalmisteita,
 • rokotuksia,
 • keinohedelmöitys- tai lapsettomuuden tutkimukseen liittyviä kustannuksia,
 • myöhästymis-, huomautus-, perintä- tai laskutuskuluja,
 • toimistomaksuja, kantamaksuja, e-reseptimaksuja tms.,
 • työ-, liikenne- tai rikostapaturmaan liittyviä kustannuksia.
 • ePassilla tai muulla vastaavalla maksettuja kustannuksia! 

Copyright © tihisenniemensairauskassa