Korvausten hakeminen

👉🏻 Sairauskassan korvaukset on haettava kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä tarpeelliseksi katsottava selvitys; esim. lasku tai saamasi tositteet palveluntuottajalta (mielellään alkuperäisillä tositteilla).

Huom! sairauskassa ei voi käsitellä sähköpostilla lähetettyjä korvaushakemuksia missä liitteet lähetetty valokuvina. 

Muistathan, että esim. Epassilla maksetuista kustannuksista ei voi hakea sairauskassan korvausta. Epassi tmv. on työnantajan maksama verovapaa henkilöstöetuus, eikä sitä voi muuttaa rahaksi sairauskassan kautta.

👉🏻 Korvausta kustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu.

👉🏻 Samalla Kela-hakemuksella haet maksamistasi kustannuksista sekä sairausvakuutuslain mukaisen (Kela) korvauksen, että sairauskassan lisäetuuskorvauksen.

👉🏻 Mikäli asiaan ei liity Kela-korvausta, etuuden hakemiseksi riittää että toimitat sairauskassaan alkuperäisen dokumentin kustannuksesta ja mielellään maksutositteen, muista lisäksi ilmoittaa oma tilinumerosi etuuden maksamista varten.

Huom! Sopimuspaikoissamme (Sopimuspaikat) asioidessasi sinun tarvitsee maksaa vain omavastuu osuutesi.

Sopimuspaikoissa asioidessasi kerro olevasi sairauskassamme vakuutettu ja esitä Kela-korttisi.


Ohje korvausten hakemiseen silloin kun olet maksanut muuta kuin omavastuun:

1. Kela- ja sairauskassan lisäetuuskorvaus (silloin kun sairauskassalla ei ole laskutussopimusta ko. paikassa)

Asioidessasi lääkäriasemilla, hammaslääkärillä, hoitolaitoksissa tai apteekissa, joiden kanssa Tihisenniemen sairauskassalla ei ole sopimusta eikä sinulta ole vähennetty ko. paikassa mahdollista sairausvakuutuslain (Kela) mukaista korvausta. Toimita silloin sairauskassaan kelan korvaushakemus ja hakemuksessa olevat liitteet seuraavasti:

  • Lääkärinpalkkiot: Kelan lomakkeet; Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV127 ja selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista SV120 sekä lasku/maksutosite.
  • Hammaslääkärinpalkkiot:  Kelan lomakkeet;  Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV127 ja selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta SV126 sekä lasku/maksutosite.
  • Suuhygienistinpalkkiot:  Kelan lomakkeet; Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV127, tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistin antamaan hoitoon SV3SHM ja selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta SV3SHS sekä lasku/maksutosite.
  • Lääkekorvaukset:  Kelan lomake; Suomessa syntyneet lääkekustannukset SV178, apteekista saatu laskelma lääkeostoista ja maksutosite.

Muista laittaa Kelan korvaushakemukseen myös tilinumerosi ja allekirjoituksesi!

Huom!  Korvauksista kotiin tuleva päätös koskee ainoastaan SV-lain mukaista etuutta (Kela-korvausta). Lisäetuudet maksetaan samalla kertaa, mutta niistä ei lähetetä päätöstä. Oikea maksettu korvaus-summa näkyy ainoastaan tiliotteellasi.

Sairauskassa lähettää kuitin maksetusta korvauksesta vain pyydettäessä.

 

2. Vain sairauskassan lisäetuuskorvaus (silloin kun sairauskassalla ei ole laskutussopimusta ko. paikan kanssa)

Asioidessasi lääkäriasemilla, hammaslääkärillä, hoitolaitoksissa tai apteekissa, joiden kanssa Tihisenniemen sairauskassalla ei ole sopimusta mutta sinulta ole vähennetty ko. paikassa sairausvakuutuslain (Kela) mukainen korvaus.

  • Toimita silloin sairauskassaan ko.paikasta saamasi lasku/maksutosite maksettuna, missä näkyy saamasi mahdollinen sv-lain mukainen korvaus.

Huom! Muista merkitä tositteisiin myös pankkitilinumerosi.


Julkisen terveydenhuollon laskut        (kassan lisäetuuskorvaus)

  • Voit toimittaa alkuperäiset terveyskeskus-, poliklinikka-, sarjahoito-, sairaala- ja päivystysmaksulaskut maksamattomina sairauskassaan, kuitenkin hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Laskussa tulee näkyä selvästi on lasku maksettu vai jätetäänkö se sairauskassan maksettavaksi palveluntuottajalle.

Huom! Maksukehoituslaskuja ja -maksuja sairauskassa ei maksa. Jos laskusi on esim. kadonnut niin pyydä ko.laskusta kopio palveluntuottajalta.  Pelkällä pankista tulostettavalla kuitilla kassa ei voi käsitellä korvausta! 


Silmälasikorvaukset   (kassan lisäetuuskorvaus)

  • Toimita sairauskassaan alkuperäinen maksukuitti silmälasiostostasi, jossa erittely kehysten ja linssien osuudesta sekä mahdollinen lasimääräys. Kuitissa tulee näkyä nimesi. Tarkista tarvittaessa oikeutesi silmälasikorvaukseen sairauskassasta ennen silmälasien hankintaa.

Hieronta   (kassan lisäetuuskorvaus)

Hoitopaikan voi valita itse.

Hoidon antajan tulee olla koulutettu hieroja, fysioterapeutti, kiropraktikko, naprapaatti tai osteopaatti, joka on Valviran rekisterissä.     https://julkiterhikki.valvira.fi/

Maksa hieronnat kokonaan itse ensin hoitopaikkaan.

Toimita sairauskassaan maksutosite korvauksen käsittelyä ja maksua varten. Jos käytät maksamiseen esim. E-passia, kassa ei korvaa kustannusta!

Huom!  Palveluntuottajalta saadussa maksutositteessa tulee olla asiakkaan nimi, hoitopäivä, yksilöitynä annettu hoito, hoidon antajan nimi ja Y-tunnus!

Palveluntuottaja voi myös ilmoittaa ko. tiedot oheisella sairauskassan lomakkeella  (Selvityslomake.pdf)

 

Copyright © tihisenniemensairauskassa