Palkaton vapaa

Ilmoitus palkattomasta vapaasta

Lomakkeella voit ilmoittaa sairauskassalle palkattomasta vapaastasi palkattoman vapaan aikaista vakuutusmaksulaskutusta varten.
Vakuutussuhteen jatkumisen edellytyksenä on että työsuhteesi säilyy voimassa.

Lataa tiedosto

 

Copyright © tihisenniemensairauskassa